Presentació


El Punt de Trobada-ACDMA és:
Un espai neutral
Afavoreix i possibilita iniciar, mantenir o recuperar el vincle entre
el menor i el progenitor no custodi o la família extensa quan hi
ha dificultats per fer-ho de manera més normalitzada.
Garanteix la confidencialitat de la relació
Facilita la comunicació entre els progenitors a efectes
  d’aconseguir el benestar del menor

Finalitat


La finalitat d’un Punt de Trobada Familiar és promoure la prevenció de les situacions de risc en què es troben molts menors a conseqüència dels processos de separació dels seus pares o en altres situacions que els impedeixen una relació amb ambdós progenitors o amb altres membres significatius de la seva família biològica.

La actuació del Punt de Trobada també s’ha mostrat efectiva per evitar situacions de violència domèstica en els casos en què els conflictes entre la ex-parella es manifesten entorn al compliment del règim de visites dels seus fills.