Serveis a les families

Taller per pares i mares en proc�s de separaci�

Contingut:
  • Presentació
  • Objectius
  • Metodologia
  • Formulari d'inscripció
Descarrega el tr�ptic: Document PDF ó Document Ms Word

Inscripcions:

Pots inscriure't omplint la informació de la butlleta o el amb formulari del final de la pàgina.

Presentació:

Com a conseqüència de les situacions de separació els nens i nenes han d’adaptar-se a una sèrie de canvis. Si a més a més, durant aquest procés sorgeixen dificultats, és molt possible que puguin repercutir negativament en la relació dels menors amb els seus pares i mares, i en els casos més greus, en el propi desenvolupament psicosocial de l’infant.

En la majoria dels casos no es voluntat dels pares incloure als seus fills/es dintre del conflicte, però les dificultats per les que passen i la manca d’informació i suport adequats pot
portar-los a presa de decisions que en el futur esdevenen negatives pels menors.


Objectius:

1.- Proporcionar les eines necessàries als pares i mares en procés de separació, per tal de que puguin gestionar la nova situació de manera que suposi el menor cost emocional pels seus fills/es.

2.- Oferir un espai on els progenitors puguin expressar les seves inquietuds derivades de la separació i en el qual es donin respostes a les qüestions que plantegin.

3.- Oferir a cada pare i mare una atenció individualtizada que tingui en compte les característiques especifiques de cada família.


Metodologia:

3 Sessions grupals, d’hora i mitja de duració. En aquestes sessions es donarà la informació sobre els processos de separació i es treballaran pautes per tal de minimitzar els efectes de la mateixa en els seus fills/es.
Sessions individuals Fins a 3 sessions individuals en les que es treballarà la problemàtica específica de cada pare o mare i se’ls donarà suport personalitzat


Inscripció:


Nom
Cognoms
Adreça
Codi Postal
Localitat
Telèfon
e-mail *
L'e-mail només s'utilitzarà per enviar una confirmació de l'inscripció